[giaban] 5.200.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 6.700.000 VNĐ
Giá bán: 5.200.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 2000L ĐẠI THÀNH NGANG

- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhà sản xuất: Tân Á - Đại Thành
- Chất liệu: Nhựa PE - Nhập khẩu Hàn Quốc
- Logo dập nổi chống hàng giả
- Bảo hành 12 năm
- Kích thước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (mm) 1870 x 1300 x 1340

Model N2000N-THM
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 2000L ĐẠI THÀNH NGANG

- Dây chuyền tiên tiến của Châu Âu
- Kết cấu nhựa 4 lớp chịu va đập cao
- Nguyên liệu nhựa LLD PE, nhập khẩu từ Hàn Quốc
- Thích hợp sử dụng trên tàu bè, hoặc vùng biển nhiễm mặn, nhiễm phèn, có thể dùng đựng thực phẩm, hóa chất...
- Bồn nhựa dễ dàng vệ sinh, hạn chế các chất cặn, rêu bám vào, giúp nguồn nước luôn trong sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

[/mota]


[hinhanh]






[/hinhanh]



[giaban] 4.100.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 5.200.000 VNĐ
Giá bán: 4.100.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 1500L ĐẠI THÀNH NGANG

- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhà sản xuất: Tân Á - Đại Thành
- Chất liệu: Nhựa PE - Nhập khẩu Hàn Quốc
- Logo dập nổi chống hàng giả
- Bảo hành 12 năm
- Kích thước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (mm) 1720 x 1170 x 1220

Model N1500N-THM
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 1500L ĐẠI THÀNH NGANG

- Dây chuyền tiên tiến của Châu Âu
- Kết cấu nhựa 4 lớp chịu va đập cao
- Nguyên liệu nhựa LLD PE, nhập khẩu từ Hàn Quốc
- Thích hợp sử dụng trên tàu bè, hoặc vùng biển nhiễm mặn, nhiễm phèn, có thể dùng đựng thực phẩm, hóa chất...
- Bồn nhựa dễ dàng vệ sinh, hạn chế các chất cặn, rêu bám vào, giúp nguồn nước luôn trong sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

[/mota]


[hinhanh]






[/hinhanh]



[giaban] 2.550.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 3.300.000 VNĐ
Giá bán: 2.550.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 1000L ĐẠI THÀNH NGANG

- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhà sản xuất: Tân Á - Đại Thành
- Chất liệu: Nhựa PE - Nhập khẩu Hàn Quốc
- Logo dập nổi chống hàng giả
- Bảo hành 12 năm
- Kích thước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (mm) 1500 x 1020 x 1070

Model N1000N-THM
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 1000L ĐẠI THÀNH NGANG

- Dây chuyền tiên tiến của Châu Âu
- Kết cấu nhựa 4 lớp chịu va đập cao
- Nguyên liệu nhựa LLD PE, nhập khẩu từ Hàn Quốc
- Thích hợp sử dụng trên tàu bè, hoặc vùng biển nhiễm mặn, nhiễm phèn, có thể dùng đựng thực phẩm, hóa chất...
- Bồn nhựa dễ dàng vệ sinh, hạn chế các chất cặn, rêu bám vào, giúp nguồn nước luôn trong sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

[/mota]


[hinhanh]






[/hinhanh]



[giaban] 1.880.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 2.400.000 VNĐ
Giá bán: 1.880.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 700L ĐẠI THÀNH NGANG

- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhà sản xuất: Tân Á - Đại Thành
- Chất liệu: Nhựa PE - Nhập khẩu Hàn Quốc
- Logo dập nổi chống hàng giả
- Bảo hành 12 năm
- Kích thước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (mm) 1080 x 770 x 770

Model N700N-THM
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 700L ĐẠI THÀNH NGANG

- Dây chuyền tiên tiến của Châu Âu
- Kết cấu nhựa 4 lớp chịu va đập cao
- Nguyên liệu nhựa LLD PE, nhập khẩu từ Hàn Quốc
- Thích hợp sử dụng trên tàu bè, hoặc vùng biển nhiễm mặn, nhiễm phèn, có thể dùng đựng thực phẩm, hóa chất...
- Bồn nhựa dễ dàng vệ sinh, hạn chế các chất cặn, rêu bám vào, giúp nguồn nước luôn trong sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

[/mota]


[hinhanh]






[/hinhanh]



[giaban] 1.480.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 1.850.000 VNĐ
Giá bán: 1.480.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 500L ĐẠI THÀNH NGANG

- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhà sản xuất: Tân Á - Đại Thành
- Chất liệu: Nhựa PE - Nhập khẩu Hàn Quốc
- Logo dập nổi chống hàng giả
- Bảo hành 12 năm
- Kích thước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (mm) 1130 x 830 x 830

Model N500N-THM
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 500L ĐẠI THÀNH NGANG

- Dây chuyền tiên tiến của Châu Âu
- Kết cấu nhựa 4 lớp chịu va đập cao
- Nguyên liệu nhựa LLD PE, nhập khẩu từ Hàn Quốc
- Thích hợp sử dụng trên tàu bè, hoặc vùng biển nhiễm mặn, nhiễm phèn, có thể dùng đựng thực phẩm, hóa chất...
- Bồn nhựa dễ dàng vệ sinh, hạn chế các chất cặn, rêu bám vào, giúp nguồn nước luôn trong sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

[/mota]


[hinhanh]






[/hinhanh]



[giaban] 1.300.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 1.600.000 VNĐ
Giá bán: 1.300.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 400L ĐẠI THÀNH NGANG

- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhà sản xuất: Tân Á - Đại Thành
- Chất liệu: Nhựa PE - Nhập khẩu Hàn Quốc
- Logo dập nổi chống hàng giả
- Bảo hành 12 năm
- Kích thước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (mm) 1080 x 770 x 770

Model N400N-THM
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 400L ĐẠI THÀNH NGANG

- Dây chuyền tiên tiến của Châu Âu
- Kết cấu nhựa 4 lớp chịu va đập cao
- Nguyên liệu nhựa LLD PE, nhập khẩu từ Hàn Quốc
- Thích hợp sử dụng trên tàu bè, hoặc vùng biển nhiễm mặn, nhiễm phèn, có thể dùng đựng thực phẩm, hóa chất...
- Bồn nhựa dễ dàng vệ sinh, hạn chế các chất cặn, rêu bám vào, giúp nguồn nước luôn trong sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

[/mota]


[hinhanh]






[/hinhanh]



[giaban] 1.100.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 1.320.000 VNĐ
Giá bán: 1.100.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 300L ĐẠI THÀNH NGANG

- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhà sản xuất: Tân Á - Đại Thành
- Chất liệu: Nhựa PE - Nhập khẩu Hàn Quốc
- Logo dập nổi chống hàng giả
- Bảo hành 12 năm
- Kích thước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (mm) 1020 x 670 x 670

Model N300N-THM
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC NHỰA THẾ HỆ MỚI 300L ĐẠI THÀNH NGANG

- Dây chuyền tiên tiến của Châu Âu
- Kết cấu nhựa 4 lớp chịu va đập cao
- Nguyên liệu nhựa LLD PE, nhập khẩu từ Hàn Quốc
- Thích hợp sử dụng trên tàu bè, hoặc vùng biển nhiễm mặn, nhiễm phèn, có thể dùng đựng thực phẩm, hóa chất...
- Bồn nhựa dễ dàng vệ sinh, hạn chế các chất cặn, rêu bám vào, giúp nguồn nước luôn trong sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

[/mota]


[hinhanh]






[/hinhanh]

Bồn Nước Inox Đại Thành Đứng
Bồn Nước Inox Đại Thành Ngang
Bồn Nước Nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành Đứng
Bồn Nước Nhựa Thế Hệ Mới Đại Thành Ngang
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành
Bồn Nước Inox Sơn Hà Đứng
Bồn Nước Inox Sơn Hà Ngang
Thái Dương Năng Sơn Hà