[giaban] 5.400.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 6.700.000 VNĐ
Giá bán: 5.400.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 2000L NGANG

- Xuất xứ: Chính hãng.
- Chất liệu: Nhựa 4 lớp.
- Kích thước: đường cao x chiều ngang (mm) 970 x 650.
- Bảo hành: 10 năm.

Model 2000L 
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 2000L NGANG

Dây chuyền sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc.
- Kết cấu nhựa 4 lớp dày, chịu va đập cao.
- Nguyên liệu nhựa Hàn Quốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Đa chức năng: Chứa nước sạch, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn hoá chất...
- Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng làm thùng chứa trên thuyền và tàu biển

[/mota]


[hinhanh]
[/hinhanh][giaban] 4.250.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 5.200.000 VNĐ
Giá bán: 4.250.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 1500L NGANG

- Xuất xứ: Chính hãng.
- Chất liệu: Nhựa 4 lớp.
- Kích thước: đường cao x chiều ngang (mm) 970 x 650.
- Bảo hành: 10 năm.

Model 1500L 
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 1500L NGANG

Dây chuyền sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc.
- Kết cấu nhựa 4 lớp dày, chịu va đập cao.
- Nguyên liệu nhựa Hàn Quốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Đa chức năng: Chứa nước sạch, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn hoá chất...
- Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng làm thùng chứa trên thuyền và tàu biển

[/mota]


[hinhanh]
[/hinhanh][giaban] 2.290.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 3.300.000 VNĐ
Giá bán: 2.290.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 1000L NGANG

- Xuất xứ: Chính hãng.
- Chất liệu: Nhựa 4 lớp.
- Kích thước: đường cao x chiều ngang (mm) 970 x 650.
- Bảo hành: 10 năm.

Model 1000L 
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 1000L NGANG

Dây chuyền sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc.
- Kết cấu nhựa 4 lớp dày, chịu va đập cao.
- Nguyên liệu nhựa Hàn Quốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Đa chức năng: Chứa nước sạch, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn hoá chất...
- Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng làm thùng chứa trên thuyền và tàu biển


[/mota]


[hinhanh]
[/hinhanh][giaban] 1.970.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 2.400.000 VNĐ
Giá bán: 1.970.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 700L NGANG

- Xuất xứ: Chính hãng.
- Chất liệu: Nhựa 4 lớp.
- Kích thước: đường cao x chiều ngang (mm) 970 x 650.
- Bảo hành: 10 năm.

Model 700L 
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 700L NGANG

Dây chuyền sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc.
- Kết cấu nhựa 4 lớp dày, chịu va đập cao.
- Nguyên liệu nhựa Hàn Quốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Đa chức năng: Chứa nước sạch, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn hoá chất...
- Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng làm thùng chứa trên thuyền và tàu biển


[/mota]


[hinhanh]
[/hinhanh][giaban] 1.490.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 1.850.000 VNĐ
Giá bán: 1.490.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 500L NGANG

- Xuất xứ: Chính hãng.
- Chất liệu: Nhựa 4 lớp.
- Kích thước: đường cao x chiều ngang (mm) 970 x 650.
- Bảo hành: 10 năm.

Model 500L 
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 500L NGANG

Dây chuyền sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc.
- Kết cấu nhựa 4 lớp dày, chịu va đập cao.
- Nguyên liệu nhựa Hàn Quốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Đa chức năng: Chứa nước sạch, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn hoá chất...
- Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng làm thùng chứa trên thuyền và tàu biển


[/mota]


[hinhanh]
[/hinhanh][giaban] 1.300.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 1.600.000 VNĐ
Giá bán: 1.300.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 400L NGANG

- Xuất xứ: Chính hãng.
- Chất liệu: Nhựa 4 lớp.
- Kích thước: đường cao x chiều ngang (mm) 970 x 650.
- Bảo hành: 10 năm.

Model 400L 
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 400L NGANG

Dây chuyền sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc.
- Kết cấu nhựa 4 lớp dày, chịu va đập cao.
- Nguyên liệu nhựa Hàn Quốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Đa chức năng: Chứa nước sạch, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn hoá chất...
- Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng làm thùng chứa trên thuyền và tàu biển

[/mota]


[hinhanh]
[/hinhanh][giaban] 1.100.000 VNĐ
[/giaban][giamgia]18%[/giamgia]
[tomtat]Giá gốc: 1.320.000 VNĐ
Giá bán: 1.100.000 VNĐ
Tình trạng: Mới 100%

[/tomtat]

[kythuat]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 300L NGANG

- Xuất xứ: Chính hãng.
- Chất liệu: Nhựa 4 lớp.
- Kích thước: đường cao x chiều ngang (mm) 970 x 650.
- Bảo hành: 10 năm.

Model 300L 
[/kythuat]

[mota]

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 300L NGANG

BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH NHỰA 1000L ĐỨNG

Dây chuyền sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc.
- Kết cấu nhựa 4 lớp dày, chịu va đập cao.
- Nguyên liệu nhựa Hàn Quốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Đa chức năng: Chứa nước sạch, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn hoá chất...
- Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng làm thùng chứa trên thuyền và tàu biển

[/mota]


[hinhanh]
[/hinhanh]
Bồn Nước Inox Sơn Hà Đứng
Bồn Nước Inox Sơn Hà Ngang
Bồn Nước Inox Tân Á Ngang
Bồn Nước Nhựa Đại Thành Đứng
Bồn Nước Inox Tân Á Đứng
Thái Dương Năng Sơn Hà
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân Á
Bồn Nước Nhựa Tân Á Ngang